Make your own free website on Tripod.com


#Baarin ikägalluppi suoritettiin 22.-23.1.'99 jokaiselle tänä aikana #baariin liittyneelle käyttäjälle.
Näin tuloksiin saatiin sekä arki- että viikonloppuasiakkaat ja siten valtaosa #baarin käyttäjistä.
Kyselyyn ehti vastata 84 asiakasta. #Baari-kanavan käyttäjien keski-iäksi laskettiin 18,6 vuotta.


(c) 1999 #Baarin tilastojaosto